Миф жана чындык

Зордук-зомбулук темасына байланыштуу интернет мейкиндигинде же жөн эле сүйлөшүүдө кандай гана мифтер жана стереотиптер кездешпейт. Анысы аз келгенсип, бул коомубуздун жаман көрүнүшүн ошолор менен актоого чакырылгандай. Бул жерде кеңири тараган мифтерди караштырып, билип алууга жана башкаларга да билдирүүгө чакырабыз
Зомбулук билим деңгээли төмөн же начар жашаган үй-бүлөлөрдө гана болчу көрүнүш
Миф
Зомбулук билим деңгээли төмөн же начар жашаган үй-бүлөлөрдө гана болчу көрүнүш
Чын
Калп