Сиз жана жолдошуңуз

Ар бир мамиледе талаш-тартыш, түшүнбөстүктөр болот, бирок алар зомбулукка алып келсе – бул абдан жаман көрүнүш. Анткени, бир жолку зомбулук андан ары уланат жана күчөйт. Ошондуктан, зомбулук белгилерин өз убагында таануу маанилүү. Тесттен өтүп, жолдошуңуз экөөңүздөрдүн мамилеңиздерди талдап көрүңүз