Бул сайтты жана андагы мазмунду түзгөндөр

Команда

Редактор: Эркайым Алиева
Координатор: Арслан Исаак
Түзүүчү: Юрий Репин
Сүрөтчү: Боб Дакман

Консультанттар

Психолог: Адинай Жапаралиева
Юрист:  Бекболот Касаболотов