Эң катаал жана кооптуу кырдаалдарда жардам берчү көрсөтмөлөр